Söderkårens Musikkår, Stockholm

bildades då fyra frälsningsarmékårer i södra Stockholm 1999 förenades till en kår, Söderkåren. De musikkårer som då förenades var Stockholm 3:e och 7:e kårers musikkårer. Båda musikkårerna lämnade var för sig ett mer än hundraårigt imponerande och traditionsrikt arv efter sig. Detta förpliktigar till en fortsatt effektiv och trogen tjänst i Frälsningsarmén och för Guds rike. Detta försöker Söderkårens Musikkår idag leva upp till.

Under sin nu mer än tioåriga existens har Söderkårens Musikkår kunnat vara en god representant för Frälsningsarméns brassmusik. Förutom varje veckas tjänst vid kårens möten och gudstjänster så har åtskilliga tillfällen funnits för framträdanden och representation vid konserter i andra kyrkor och i konsertlokaler. Turnéer har genomförts runtom i Sverige samt i länder som Norge, Danmark, Storbritannien och USA. Söderkårens Musikkår har varit inbjuden att framträda vid nationella musikfestivaler och samprojekt med olika konsertinstitutioner.

Musikkårens första cd ”The Water of Life” kom 2006. Förutvarande Stockholm VII Musikkår gjorde under åren en lång rad inspelningar på grammofon och cd. Den kvalitet som då strävades efter och uppnåddes är en lika hög målsättning för dagens Söderkårens Musikkår.


th-i-fa-1Torgny Hanson blev Söderkårens Musikkårs förste musikmästare (ledare och dirigent) vid tillblivelsen 1999. Innan dess var han redan musikmästare för Stockholm VII kårs Musikkår sedan 1995. Han efterträddes i oktober 2004 av Lars-Otto Ljungholm, som ledde musikkåren till juni 2009 då Torgny Hanson på nytt upptog ledarskapet.

Torgny Hanson har en imponerande lång tid bakom sig som musikkårsledare i Frälsningsarmén. Redan 1962, vid 17 års ålder, fick han ansvaret för sin hemkårs musikkår vid Malmö 1:a kår. 1974-1995 var han musikmästare för Södertälje kårs Musikkår. Han har gjort åtskilliga insatser i Sverige såväl som internationellt som gästdirigent hos olika musikkårer och som lärare och instruktör i samband med sommarmusikskolor och ledarkurser.

I sin yrkeskarriär var Torgny Hanson dirigent och utbildare, knuten till svenska professionella blåsorkestrar samt som inspektör för den svenska militärmusiken. Hans lärargärning innefattade tjänster vid musikhögskolorna i såväl Malmö som Stockholm samt som skapare och ansvarig för musiklinjen vid dåvarande Dalarö Folkhögskola 1974-80. Idag anlitas Torgny Hanson regelbundet som gästdirigent och domare i den internationella brassbandvärlden.