Söderkårens Musikkår, Stockholm

bildades då fyra frälsningsarmékårer i södra Stockholm 1999 förenades till en kår, Söderkåren. De musikkårer som då förenades var Stockholm 3:e och 7:e kårers musikkårer. Båda musikkårerna lämnade var för sig ett mer än hundraårigt imponerande och traditionsrikt arv efter sig. Detta förpliktigar till en fortsatt effektiv och trogen tjänst i Frälsningsarmén och för Guds rike. Detta försöker Söderkårens Musikkår idag leva upp till.

Under sin nu mer än tioåriga existens har Söderkårens Musikkår kunnat vara en god representant för Frälsningsarméns brassmusik. Förutom varje veckas tjänst vid kårens möten och gudstjänster så har åtskilliga tillfällen funnits för framträdanden och representation vid konserter i andra kyrkor och i konsertlokaler. Turnéer har genomförts runtom i Sverige samt i länder som Norge, Danmark, Storbritannien och USA. Söderkårens Musikkår har varit inbjuden att framträda vid nationella musikfestivaler och samprojekt med olika konsertinstitutioner.

Musikkårens första cd ”The Water of Life” kom 2006. Förutvarande Stockholm VII Musikkår gjorde under åren en lång rad inspelningar på grammofon och cd. Den kvalitet som då strävades efter och uppnåddes är en lika hög målsättning för dagens Söderkårens Musikkår.